Dnes je nedeľa, 03.júl 2022, meniny má: Miloslav
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Helena Bujdáková: Vždy hľadám cestu, ako sa pohnúť dopredu

jún 21, 2022 - 09:00
Prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD., je vedúcou Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vysokoškolská pedagogička pôsobí viac ako dvadsať rokov a jej špecializáciou je lekárska mikrobiológia. Štúdium rôznych aspektov mikrobiálneho biofilmu, najmä biofilmu formovaného kvasinkami rodu Candida, je hlavnou témou jej výskumu už dlhé roky. Nedávno rozšírila výskum o bakteriálne biofilmy a štúdium nekonvenčných metód, a to využitie peptidu/protilátky a fotodynamickej inaktivácie na eradikáciu rezistentných mikrobiálnych biofilmov.
Foto: 

K milovanej práci ju priviedol otec, ktorý bol učiteľom. „Veľmi som chcela pokračovať v jeho ,šlapajach‘, ale počas komunistickej éry patrili učitelia k najneslobodnejším povolaniam. Preto sme hľadali štúdium, ktoré by dovoľovalo byť aspoň čiastočne slobodným človekom, ale zároveň ma aj napĺňalo,“ hovorí profesorka Bujdáková, ktorá sa rozhodla pre štúdium vedeckého smeru. „Štúdium mi otvorilo veľké možnosti, a to nielen v oblasti vedy – skúmania ,mikrosveta‘, ale aj poznávania iných kultúr, myslenia či zvykov.“ Profesorka Bujdáková absolvovala niekoľko pobytov na zahraničných pracoviskách, na ktorých  videla, ako pracujú kvalitné laboratóriá, čo sa snažila implementovať do výskumu na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK. 

Súčasťou medzinárodnej vedy

Zároveň jej tieto kontakty pomohli výskum viac internacionalizovať a zapájať ho aj do medzinárodných projektov. „Byť súčasťou medzinárodnej vedy je totiž nevyhnutnosťou, ale aj hnacou silou, ktorá posúva dopredu našu národnú vedu,“ prízvukuje dnes rešpektovaná vedkyňa, ktorá získala štipendiá na výskumné a výukové pobyty v USA a v Japonsku. Od roku 2016 je aj predsedkyňou Československej spoločnosti mikrobiologickej, združenej organizácie slovenských a českých mikrobiológov, ktorá je členom Federation of European Microbiological Societies. Je tiež členkou International Society for Human and Animal Mycology a European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Pravidelne prednáša na národných a medzinárodných konferenciách a kongresoch zameraných na rôzne aspekty mikrobiologického výskumu.  

Prekážky zoceľujú charakter

Aj keď profesorka Bujdáková na začiatku rozhovoru spomenula, že túžila po slobodnom  povolaní, nakoniec  „hodpodárenie“ s časom sa pre ňu stalo najťažším. „Vo vedeckej práci neplatí pracovný čas, aj keď je, samozrejme, formálne stanovený. Niekedy sa preto stáva, že je ťažké odlíšiť voľný čas od toho pracovného. Zatiaľ však, kým mi to zdravie a sily dovolia, teším sa z toho, že sa naplno môžem venovať práci,“ vraví vedkyňa, pre ktorú je práca hobby. Vysvetľuje, že kreativita práce je nielen v tom, že veda ju núti ísť neustále dopredu, riešiť výzvy a poznávať nepoznané, ale kladie aj veľké prekážky, ktoré zoceľujú charakter a formujú človeka. „Zvlášť dôležité je toto poslanie na univerzitách, na ktorých sa robí nielen kvalitná veda, ale vychovávajú sa mladí ľudia,“  vraví profesorka Bujdáková, pod ktorej vedením ukončilo svoje diplomové práce a dizertačné práce viac ako dvadsať študentov magisterského štúdia a pätnásť študentov doktorandského štúdia. 

Voľný čas s vnúčikom

Aj keď profesorke Bujdákovej veľa voľného času neostáva, najviac ho venuje vnúčikovi Oliverovi. „Okrem toho mám pri dome malú záhradku, v ktorej pestujem veľa kvetov, ale aj trošku zeleniny. Ak to čas dovolí, rada chodím na turistiku. Keďže v mladosti som turistike veľmi nefandila a na jej krásu som prišla až v neskoršom veku, niektoré ciele už asi nedokážem zdolať. Najbližšie ma čakajú Rysy a Veľká Svišťovka a mojím veľkým snom je prejsť raz cez Ostrý Roháč. Ale môjmu srdcu najbližšie sú Veľký a Malý Rozsutec. V zime si vždy nájdem čas na lyžovanie,“ vymenúva svoje záľuby dáma, ktorú práca naučila trpezlivosti, pokore, ale aj vytrvalosti a neúnavnej snahe zdolávať prekážky.

SR TV 04 VEDA A VÝSKUM 45s

Ďakujeme všetkým partnerom za pomoc pri organizovaní ankety:

- - Inzercia - -